EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

59,80%

-0,18 pp.

do roku 202016 526

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

9 882

Subwencja oświatowa
na ucznia

6 644

Dopłata ze środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Gminy Celestynów w 2021 r.


Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

19 871 536

+12,95%

do roku 2020
CZYTAJ DALEJ:

System oświatowy Gminy

Dotacje dla placówek prowadzonych przez inny organ niż JST

Egzamin ósmoklasisty i sukcesy uczniów