gminne Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

6 689 208

+7,96%

do roku 2020urząd Gminy w CelestynowieUrząd Gminy w Celestynowie.Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Celestynów

Tekst ujednolicony na podstawie uchwały Rady Gminy Celestynów Nr 24/03 z dnia 8 lipca 2003 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 243, poz. 6401), zmieniony:

 • uchwałą Rady Gminy Celestynów Nr 40/03 z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz.Urz.Woj. Maz. Nr. 243 poz.6393);

 • uchwałą Rady Gminy Celestynów Nr 139/05 z dnia 29 marca 2005 r. (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 128, poz. 3879);

 • uchwałą Rady Gminy Celestynów Nr 420/18 z dnia 26 września 2018 r. (Dz.Urz.Woj. Maz. poz. 9148).

W 2021 r. Rada Gminy Celestynów nie dokonywała zmian w treści Statutu.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Celestynowie przyjęty Zarządzeniem Nr 5/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 stycznia 2016 r., zmieniony:

 • Zarządzeniem Nr 103/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 2 września 2016 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie;

 • Zarządzeniem Nr 5/2017 Wójt Gminy Celestynów z dnia 9 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 5/2016 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 stycznia 2016 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie;

 • Zarządzeniem Nr 103/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 1 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie;

 • Zarządzeniem Nr 169/2017 Wójta Gminy Celestynów z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Celestynowie.

W 2021 r. Wójt Gminy Celestynów nie dokonał zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy.


regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Celestynów przyjęty Zarządzeniem Nr 109/2008 Wójta Gminy Celestynów z dnia 31 grudnia 2008 r., zmieniony:

 • Zarządzeniem Nr 105/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie pracy Urzędu Gminy Celestynów;

 • Zarządzeniem Nr 152/2013 Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy w Celestynowie;

 • Zarządzeniem Nr 114/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Celestynów;

 • Zarządzeniem Nr 119/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 1 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu pracy Urzędu Gminy Celestynów.

W 2021r. Wójt Gminy Celestynów nie dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy.

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Celestynowie w 2021 r.


W 2021 r. w Urzędzie Gminy w Celestynowie zatrudniano 57 pracowników, w tym 89% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zmniejszyło się o 3 pracowników.Jednostki organizacyjne gminy
Przedszkole Samorządowe w CelestynowieCelestynów, ul. Szkolna 2


Dyrektor: Elżbieta Płuciennik

Zatrudnienie w 2021 r.: 30 pracowników


Elżbieta Płuciennik


Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionu "Zośka" w CelestynowieCelestynów, ul. Wrzosowa 42


Dyrektor: Anna Kędziorek

Zatrudnienie w 2021 r.: 78 pracowników


 Anna KędziorekSzkoła Podstawowa w RegucieRegut, ul. Wiatraczna 13


Dyrektor: Krystyna Rosłonek

Zatrudnienie w 2021 r.: 28 pracowników


Krystyna Rosłonek


Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w OstrowieOstrów, ul. Kościelna 1


Dyrektor: Andrzej Kraszewski

Zatrudnienie w 2021 r.: 24 pracowników


Andrzej Kraszewski


Zespół Szkolno-Przedszkolny w Starej Wsi


Szkoła Podstawowa im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Starej Wsi

Stara Wieś, ul. Fabryczna 6


Przedszkole Samorządowe w Starej Wsi

Stara Wieś, ul. Mickiewicza 1


Dyrektor: Elżbieta Osuch

Zatrudnienie w 2021 r.: 70 pracowników

Elżbieta OsuchZakład Obsługi Szkół Gminy CelestynówCelestynów, ul. Regucka 3


Kierownik: Edyta Wrzosek

Zatrudnienie w 2021 r.: 6 pracowników


 Edyta WrzosekGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w CelestynowieCelestynów, ul. Regucka 3


Kierownik: Agnieszka Bieńko - Wasążnik

Zatrudnienie w 2021 r.: 12 pracowników


Agnieszka Bieńko - Wasążnik


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w CelestynowieCelestynów ul. Regucka 5


Dyrektor: Lech Krasieńko

Zatrudnienie w 2021 r.: 22 pracowników


Lech KrasieńkoGminny Ośrodek Kultury i SportuCelestynów ul. Regucka 1


Dyrektor: Joanna Mokrzycka

Zatrudnienie w 2021 r.: 13 pracowników


Joanna MokrzyckaGospodarka Komunalna w CelestynowieCelestynów, ul. Regucka 5


Dyrektor: Lucyna Komorowska

Zatrudnienie w 2021 r.: 13 pracowników


Lucyna Komorowska