DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

11 456

-0,87%

do roku 2020265

Zameldowania na

pobyt stały

173

Wymeldowania

pobytu stałego

113

Liczba

urodzeń

137

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba mieszkańców Gminy Celestynów spadła o 0,87% w stosunku do roku poprzedniego. Liczba zgonów wzrosła o 7 w stosunku do roku poprzedniego i jest większa od liczby urodzeń, która spadła o 8 od 2020 r.. Przyrost naturalny wyniósł -2,09 w przeliczeniu na 1.000 mieszkańców. Liczba zameldowań na pobyt stały przewyższa liczbę wymeldowań z pobytu stałego.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat