DOTACJE DLA placówek prowadzonych przez inny organ niż jst


Wartość DOTACJI DLA Placówek NIEPUBLICZNYCH i publicznych prowadzonych przez inny organ niż jst W 2021 r.

880 208351 269

Wartość dotacji przekazanych jednostce publicznej prowadzonej przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Podbiel z terenu Gminy Celestynów w 2021 r.


311 531

Wartość dotacji przekazanych niepublicznym przedszkolom z terenu Gminy Celestynów w 2021 r.

217 408

Wartość dotacji przekazanych niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin w 2021 r.

Wykaz dotacji udzielonych w 2021 r.