Fundusz sołecki


Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. :

412 080

+16,21%

do roku 2020


Rok 2021 to kolejny rok ze stanem epidemii, który spowodował, że większość sołectw środki przeznaczyło na zagospodarowanie terenów i doposażenie świetlic bądź placów zabaw, a spotkania integracyjne mieszkańców odbyły się tylko w kilku sołectwach. Fundusz sołecki w Gminie Celestynów udało się zrealizować na poziomie 88,00%.


W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw" dofinansowano zagospodarowanie terenu placu zabaw w Taborze oraz zagospodarowanie terenu wraz z elementami wyposażenia placu zabaw w Zabieżkach.


Zdjęcie ogrodzenia przy placu zabaw.
Zdjęcie placu zabaw.


Wykonanie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Przeznaczenie funduszu sołeckiego w 2021 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.


Przykładowe realizacje przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Zdjęcie Wójta Celestyna mianującego dziewczynę na strażaka.
Zdjęcie dzieci w strojach strażackich z kwiatami.
Zdjęcie strażaków w trakcie zawodów strażackich.
Zdjęcie osób siedzących na wozie zimą.
Zdjęcie Wójta Celestyna i zespołu ludowego na scenie.
Zdjęcie dzieci w strojach ludowych.
Zdjęcie chłopca i mężczyzn przy wozie strażackim.
Zdjęcie dzieci przy dmuchańcu.
Zdjęcie strażaków uczących dzieci pierwszej pomocy.
zdjęcie dzieci z osobami w kostiumach Hello Kitty i postacią z Psiego Patrola.