SAMORZĄD Gminy Celestynów


WŁADZE Gminy CelestynówWójt Gminy Celestynów

Witold Kwiatkowski

Wójt Gminy Celestynów

Zastępca Wójta Gminy Celestynów

Piotr Rosłoniec

Zastępca Wójta Gminy Celestynów

Sekretarz Gminy Celestynów

Krzysztof Boczarski

Sekretarz Gminy Celestynów

Skarbnik Gminy Celestynów

Agnieszka Kurek

Skarbnik Gminy CelestynówUrząd Gminy w Celestynowie


ul. Regucka 3

05-430 Celestynów


Sekretariat:


tel.: 22 789 70 60

fax: 22 789 70 11

ug@celestynow.pl


Poniedziałek: 9:00-17:00

Wtorek: 8:00-16:00

Środa: 8:00-16:00

Czwartek: 8:00-16:00

Piątek: 8:00-16:00RADA Gminy Celestynów

Rada Gminy Celestynów.

Przewodniczący Rady Gminy:Romuald ZiętalaWiceprzewodniczący Rady Gminy:Damian Krysztofik

Pozostali członkowie Rady Gminy:Paweł Felczyk


Paweł Floriańczyk


Leszek Gąsiorowski


Monika Górska


Wiesław Jagiełło


Łukasz Lewandowski


Dorota Nowak


Stanisław Pawlak


Wiktor Piasecki


Wiesław Rosłoniec/Bogdan Strzeżysz


Urszula Sabała


Robert Wicik


Agnieszka WojtaśDziałalność Rady Gminy Celestynów w 2021 r.

14

sesji Rady Gminy

32

posiedzenia Komisji

104

podjęte uchwały


6

stanowisk
Wykaz Stanowisk wydanych w 2021 r.
Nagrody i Wyróżnieniaranking FINANSOWY samorządów


Ranking finansowy samorządów.Gmina Celestynów wśród 1533 gmin wiejskich zajęła 25 miejsce w "Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2021". W porównaniu z ubiegłoroczną klasyfikacją gmina awansowała o 51 miejsc. To ponownie najlepszy wynik oceny kondycji finansowej wśród gmin wiejskich powiatu otwockiego.


Liderem rankingu została Gmina Baranów (woj. wielkopolskie). Spośród gmin wiejskich Powiatu Otwockiego pierwsze miejsce zajęła Gmina Celestynów (25), drugie Gmina Wiązowna (53), na kolejnych pozycjach znalazły się gminy: Gmina Osieck (521); Gmina Kołbiel (527); Gmina Sobienie-Jeziory (654).

Ranking przygotowany został przez Katedrę Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ocena kondycji finansowej dokonana została w oparciu o siedem wskaźników: udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem; udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem; obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń; udział środków europejskich w wydatkach ogółem, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.


"Gmina dobra do życia"


Logo Rankingu Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia".

W Rankingu Serwisu Samorządowego PAP "Gmina dobra do życia" Gmina Celestynów w ujęciu ogólnopolskim zajęła 425 miejsce spośród 2.477 gmin oraz 178 miejsce na 413 w ujęciu stref podmiejskich miast na prawach powiatu.


Ocena została dokonana na podstawie 48 wskaźników z zakresu: środowiska naturalnego, rozwoju demograficznego, rozwoju społeczno-ekonomicznego i dobrobyty, rynku pracy, warunków mieszkaniowych, infrastruktury osadniczej i ładu przestrzennego, zdrowia i bezpieczeństwa, dostępności i jakości usług, dziedzictwa, kultury i rekreacji oraz spójności społecznej.