REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY


Uchwały RADY GMINY - obszaryW 2021 r. Rada Gminy Celestynów podjęła 104 uchwały. Najwięcej uchwał zrealizowano w obszarze finansowym. Podejmowane uchwały dotyczyły przede wszystkim wprowadzania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej gminy.


Drugim często poruszanym zagadnieniem były nieruchomości gminne. Na mocy uchwał ustanawiano służebności przesyłu, a także zawierano umowy dzierżawy bądź najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Celestynów.

Wiele uchwał dotyczyło również kwestii organizacyjnych i ustrojowych.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Gminy