ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY


ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY - OBSZARYW 2021 r. Wójt Gminy Celestynów wydał w sumie 187 zarządzeń. Zdecydowana większość zarządzeń podjętych przez wójta odnosiła się do finansów gminy, a przede wszystkim do dokonywania zmian w uchwale budżetowej.


Kolejnym często podejmowanym obszarem były zamówienia publiczne. Na mocy zarządzeń dokonywano powołań komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.


W ciągu roku nie zabrakło też zarządzeń o charakterze organizacyjnym, a także tych dotyczących spraw gminnych jednostek organizacyjnych.Wykaz zarządzeń Wójta Gminy