ocena ogólna - BUDŻET


Wskaźniki w obszarze BUDŻET


Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Biorąc pod uwagę obszar związany z finansami, należy wskazać, że Gmina Celestynów na tle gmin w grupie porównawczej realizuje zoptymalizowaną politykę wydatkową. Świadczy o tym bardzo sprzyjająca sytuacja w zakresie wskaźnika wydatków bieżących na mieszkańca. Z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wynosi prawie 16%. Na przestrzeni ostatnich 3 lat spadł poziom zadłużenia Gminy Celestynów, jednocześnie realizowane były wysokie wydatki majątkowe, które w 2019 r. wynosiły 888 zł na mieszkańca (wyliczone jako średnia dla lat 2017-2019) a w 2021 r. 1.214,50 zł na mieszkańca (wyliczone dla lat 2019-2021).