ocena ogólna - EDUKACJA


Wskaźniki w obszarze EDUKACJA


Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Wskazać należy na dobrą pozycję edukacji w Gminie Celestynów w porównaniu do edukacji gmin w grupie porównawczej. W analizowanym okresie nastąpiły korzystne zmiany w gminie w zakresie liczebności oddziałów w szkołach, wydatków bieżących na ucznia czy wskaźnika efektywności zatrudniania nauczycieli. W 2021 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. Wyżej wymienione wskaźniki potwierdzają zatem dobrą organizację systemu nauczania. Należy wskazać, że udział subwencji oświatowej w wydatkach oświatowych ma tendencję malejącą.