ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej -

INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Sytuacja Gminy Celestynów na tle porównywalnych JST w 2021 r. w obszarze infrastruktury i gospodarki komunalnej określona została jako przeciętna, głównie na skutek niewielkich inwestycji w obiekty kultury i sportu. Gmina jest liderem pod względem udziału lasów i terenów zielonych w powierzchni gminy. Rentowność systemu gospodarki odpadami wynosi ponad 91% i kształtuje Gminę Celestynów w bardzo sprzyjającej sytuacji na tle porównywanych gmin. Dokładając do tego stosunkowo dobrą sytuację dotyczącą kosztu zagospodarowania odpadów otrzymujemy korzystny obraz Gminy Celestynów pod względem gospodarki komunalnej.