ocena ogólna - SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Wskaźniki w obszarze SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE


Sytuacja Gminy Celestynów na tle grupy porównawczej -

SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

W 2021 r. Gmina Celestynów w zakresie spraw społecznych oraz zdrowia realizowała zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle gmin o podobnych parametrach Gminę Celestynów wyróżnia bardzo sprzyjająca sytuacja dotycząca wysokości wypłaconych dodatków mieszkaniowych oraz odsetka osób korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Świadczy to o poprawie sytuacji materialnej mieszkańców gminy.